Mathematical Institute of the Charles University
186 75 Praha 8, Sokolovská 83
Tel.: 951 553 203
e-mail: mu@karlin.mff.cuni.cz
Complete phone numbers are (+420) 221 91x xxx - dial in line xxxx belowThe links under the names are functional only if you are signed-in the SIS UK system, and are authorized to browse personal data.
  
 
Profesoři
Prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.3220VýukaK356
Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.3202VýukaK388
Prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.3208VýukaK384
Prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.3205VýukaK379
Docenti
Doc. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.3231VýukaK454
Doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.3221VýukaK376
Doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.3204VýukaK378
Doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.3397VýukaK357
Doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.3398VýukaK353
Doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.3219VýukaK349
Odborní asistenti
RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.3210VýukaK354
Dr. Roman Golovko, Ph.D.3209VýukaK386
RNDr.Ing. Jaroslav Hron, Ph.D.3207VýukaK382
RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.3248VýukaK391
RNDr. Dušan Pokorný, Ph.D.3209VýukaK386
Mgr. Vít Průša, Ph.D.3210VýukaK354
Mgr. Tomáš Salač, Ph.D.3209VýukaK386
RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.3207VýukaK382
RNDr. Karel Tůma, Ph.D.3248VýukaK391
Mgr. Zuzana Vlasáková, Ph.D.3221VýukaK376
Vědečtí pracovníci
 Mark Bugden, Ph.D.3407 ZIRKON
 Andreas Deser, Ph.D.3420VýukaZIRKON
Prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.3213VýukaK393
Mgr. Helena Švihlová, Ph.D.3413VýukaZIRKON
Mgr. Fridrich Valach, Ph.D.3407VýukaZIRKON
Dr. Nicola Zamponi3415VýukaZIRKON
Lektoři
Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.3204VýukaK378
Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.3398VýukaK353
Techničtí pracovníci
RNDr. Michal Bejček, Ph.D.3206VýukaK381
RNDr. Zdeňka Crkalová3218VýukaK389
Bc. Martina Kašparová3203 K377
RNDr. Mgr. Martin Mádlík3409 ZIRKON
RNDr, Ing. Jaroslav Richter3206VýukaK381
RNDr. Oldřich Ulrych, Ph.D.3216VýukaK387
Mladí vědečtí pracovníci (postdoci)
Externí pracovníci
doc.RNDr. Mgr. Martin Kružík, Ph.D., DSc. 
RNDr. Martin Markl, DrSc.Výuka
Emeritní pracovníci
Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc.3212VýukaK392
Mgr. Anna Najmanová3218 K389
Doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.3212 K392
Czech